Search Badges Account

Report a problem

Book: Hiriyaa Mana Barnootaa..
* All fields are required

  Hiriyaa Mana Barnootaa..

  Book in Oromo

  Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

  Published by USAID • License:

  Published by USAID

  License: