Search Badges Account

Report a problem

Book: Goodarree
* All fields are required

  Goodarree

  Read Aloud
  Book in Oromo

  Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

  Published by USAID • License:

  Published by USAID

  License: