Search Badges Account

Report a problem

Book: Bineensota
* All fields are required

  Bineensota

  Level 2
  Book in Oromo

  Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

  Published by USAID • License:

  Published by USAID

  License: